Zorgverleners (Artsen/ Specialisten)

Aanmelden

Voor het aanmelden van nieuwe patiënten en het her-aanmelden klik hier

 

Ingrepenformulier

Klik hier om het Ingrepenformulier voor de specialist te downloaden.

Klik hier om het Ingrepenformulier voor de tandarts te downloaden.

Klik hier voor de ACTA-richtlijn (december 2012).

 

Communicatieformulier (bij staken antistolling of switch naar ander antistollingsmiddel)

 

Klik hier voor het Communicatieformulier.

 

Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de Trombosedienst geïnformeerd wordt wanneer een patiënt de antistolling stopt of tijdelijk onderbreekt (in het kader van ingrepen, zie ingrepenformulier), of wanneer geswitcht wordt naar een ander antistollingsmiddel.

Ook is het mogelijk hierop aan te geven of de Trombosedienst de switch naar een DOAC moet begeleiden (op geleide van de INR, om overdosering te voorkomen).

 

Informatie voor tandartsen

Patiënten die tijdens het gebruik van vitamine K antagonisten een tandheelkundige ingreep moeten ondergaan, dienen volgens het geldende ACTA-protocol begeleid te worden. Het is van belang, dat tandheelkundige ingrepen tijdig aan de trombosedienst worden gemeld, zodat de INR maximaal 48 uur voor de ingreep extra gecontroleerd kan worden. Wij vragen u de ingreep bij voorkeur één week voor de ingreep aan de trombosedienst te melden.

Bij een spoedingreep kunt u telefonisch met de trombosedienst overleggen op nummer 015 - 213 14 44.

 

Nieuwsbrief

Klik hier voor onze 2e  nieuwsbrief (juni 2018)

1e nieuwsbrief (dec. 2017)

 

De kunst van het doseren

Het bestuur van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft in 2009 besloten een landelijke richtlijn voor het doseren van vitamine-K antagonisten op te stellen om meer uniformiteit  van de orale antistollingsbehandeling  te bewerkstelligen. De nieuwe CBO-consensus van 2009 vormde hiertoe mede aanleiding.
Dit heeft geresulteerd in  het boekwerk 'De Kunst van het doseren', een uitgave die in mei 2010 door de FNT is uitgegeven onder ISBN: 978-90-805082-3-1.
Het boek is 'state-of-the-art' voor de antistollingsbehandeling met VKA's in Nederland en is tot stand gekomen door bijzondere inspanning  van de FNT Commissie Standaardisering  medisch handelen in de trombosediensten.
De commissie heeft richtlijnen en leidraden geformuleerd voor en achtergrondinformatie verstrekt over het doseren van vitamine-K antagonisten. 'De Kunst van het doseren' is met name bestemd voor trombosediensten die de antistollingsbehandeling van ambulante patienten begeleiden. De uitgave kan echter ook zeker van nut zijn voor artsen, die patiënten die zijn opgenomen in een ziekenhuis of verpleeghuis, met VKA's behandelen.
De richtlijnen in de deze uitgave zijn gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De omschreven leidraden zijn gebaseerd op de deskundigheid er ervaring van de artsen die werkzaam zijn bij de Nederlandse trombosediensten. De afgegeven adviezen betreffen algemene raadgevingen. 

 

Graag attenderen wij u op de vernieuwde ‘Kunst van het Doseren’, 9e versie november 2017.

U treft deze versie hier aan.

Tevens ziet u hier de wijzigingen per:

 

 

Meer over optimale intensiteit van antistolling leest u hier.

 

Er is ook een App beschikbaar voor zowel telefoon als tablet. Ga naar de App-Store en download de App "Doseren".

 

Aandachtspunten tijdens antistollingsbehandeling

In bovengenoemd boekje staan verschillende aspecten beschreven, die tijdens antistollingstherapie van belang zijn, zoals beleid bij bloedingen, zwangerschap, beleid bij ingrepen, interactie met andere geneesmidden.
Voor meer informatie over interfererende medicijnen, zie Interfererende medicijnen.


Telefonische bereikbaarheid

Een trombosedienst-arts is voor noodgevallen, uitsluitend voor huisartsen, specialisten en apotheken buiten kantooruren bereikbaar via 06 23 91 07 34.

 

Heeft u vragen of aanmerkingen n.a.v. deze homepage, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@trombosedienst-delft.nl.

Contact

Stichting Trombosedienst Delft en omstreken
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (015) 213 14 44 Fax. (015) 215 96 08
 KvK nummer 41145089

 

Openingstijden maandag t/m vrijdag 
Van 8.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur.

 

Voor zorgverleners:

Voor zorgverleners is de arts tijdens kantooruren bereikbaar op 06 10 14 24 38.

==========================================

Buiten deze openingstijden is de Trombosedienst bereikbaar:

 

Voor patiënten:

Uitsluitend voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is TDD dagelijks tussen 17.30 - 18.00 uur bereikbaar op 06 53 70 70 37.

Voor zorgverleners:

Voor zorgverleners is de arts telefonisch buiten kantooruren bereikbaar op 06 23 91 07 34.

 

Prikpunten

Laatst bijgewerkt op 17-12-2018