Zorgverleners

Advies stollingsteam Reinier de Graaf betreft Antistolling en COVID- vaccinatie

Achtergrond: patiënten met antistolling kunnen gevaccineerd worden met het COVID-vaccin. Afhankelijk van het antistollingsmiddel adviseert het Stollingsteam Reinier de Graaf het volgende:

VKA (Fenprocoumon, Acenocoumarol, Warfarine):

De INR dient in het streefgebied te zijn of lager. Meld de datum van vaccinatie aan de trombosedienst, zij passen de dosering aan.

LET OP! Heeft de patiënt een afwijkend streefgebied, dan INR bij voorkeur <3.5.

DOAC (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, Dabigatran):

1dd DOAC: Houd minimaal 12 uur aan tussen laatste inname DOAC en vaccinatie.

2dd DOAC: Vaccinatie vlak voor volgende gift DOAC. Indien dit om logistieke redenen niet mogelijk is minimaal 8 uur tussen de laatste gift DOAC en vaccinactie.

LMWH (alle s.c. antistolling):

Minimaal 8 uur tussen toediening LMWH en vaccinatie. Tijdstip vaccinatie aanpassen om overslaan gift LMWH te vermijden.

Trombocytenaggregatieremmers:

Deze kunnen veiling worden doorgebruikt en behoeven geen aanpassing voor COVID-vaccin.

Bij aangeboren stollingsafwijkingen:

Overleg met hematoloog.

 

 

Ketenzorg antistolling

Antistollingszorg is een ketenproces, waarin een aantal schakels met elkaar zorgen dat de patient de antistollingszorg krijgt die uniek voor hem of haar op dit moment noodzakelijk is.

 

Communicatie bij veranderingen

Omdat situaties en omstandigheden kunnen veranderen, is het noodzakelijk dat we elkaar als ketenpartners op de hoogte houden van die veranderingen.

Juist bij de complexiteit van antistollingszorg, waar de gevolgen van instabiele instelling grote gevolgen kan hebben, is deze communicatie belangrijk.

 

In het submenu vindt u de diverse formulieren en achtergronden van antistolling.

Heeft u vragen of suggesties? We horen het graag!

 

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl