Zelfmeting en zelfdosering

Als u langdurig antistollingsmiddelen moet gebruiken (langer dan 6 maanden) is het mogelijk in het bezit te komen van een zelfmeetapparaat. U meet dan regelmatig zelf uw INR met behulp van dit apparaat. Op basis van de INR kunt u zelf een doseringsschema opstellen.

Voor het gebruik van het apparaat en voor het juist zelfdoseren dient u een cursus te volgen in ons trainingscentrum. U leert bloed af te nemen door middel van een vingerprik en u krijgt instructies over de INR bepaling.

 

Handling4klein

 

U kunt hier een filmpje bekijken over zelfmeten.


Cursusmogelijkheden bij de Trombosedienst Delft

De Trombosedienst Delft heeft twee mogelijkheden om de cursus te volgen, via E-learning (cursus via internet op de computer) of Schriftelijk.

Voor beide opties krijgt u een afspraak op locatie.


Na de cursus

Na de tweede afspraak volgt een driemaandse periode, waarin het zelfmeetapparaat wordt gebruikt. U dient in deze periode iedere week te prikken en de uitslag door te geven. De driemaandse periode wordt, bij het succesvol doorlopen hiervan, afgesloten met de uitreiking van het certificaat.


Begeleiding

Vervolgens brengt u iedere zes maanden een controlebezoek aan de Trombosedienst. Dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de stollingsuitslagen te kunnen blijven garanderen.


Gebruik apparaat

 

CoaguChek en druppel2

De handelingen zijn kort samengevat:

 • U brengt een zogenaamde teststrip in het zelfmeetapparaat aan.
 • U prikt zich met een speciaal hiervoor ontworpen prikkertje in de top van de vinger.
 • U brengt een druppeltje bloed aan op de teststrip.
 • Na enige tijd, ca 30 seconden, geeft het zelfmeetapparaat de INR-waarde in een schermpje weer.
 • Deze INR-waarde legt u vast in een papieren logboekje.

 

Daarnaast dienen deze gegevens ook te worden doorgegeven naar de trombosedienst. Dit kunt u per fax (eventueel per telefoon) doen.

 

Echter, in plaats van doorbellen, kunt u ook de gegevens via een beveiligde internet-site (www.portavita.nl) in uw eigen digitale logboek op eenvoudig wijze doorgeven. Hiermee bent u onafhankelijk van de spreekuurtijden van de trombosedienst en kunt u de gegevens op een zelfgekozen tijdstip voor 10.00 u ’s ochtends doorgeven. Daarnaast heeft u de mogelijkheid via berichten met de trombosedienst te communiceren.


Vergoeding

Voor de training voor het zelfmeten zijn eenmalige kosten verschuldigd. Het tarief voor de begeleiding wordt per kwartaal in rekening gebracht.

De Trombosedienst Delft heeft per verzekeraar aparte afspraken over de hoogte van deze tarieven. U kunt bij onze financieel medewerker navragen wat de afspraken zijn met uw verzekeraar.

Het zelfmeetapparaat wordt door de Trombosedienst in bruikleen verstrekt.
De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
De kosten verbonden aan het zelfmeten door de patiënt worden door alle zorgverzekeraars vergoed. Bij aanvullende vragen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.


Zelfdoseren

Zelfdoseren maakt uw vrijheid en zelfstandigheid nog groter. Alleen indien u dit zelf wenst, kunnen wij u het zelfdoseren leren. De lessen zelfdoseren worden afgesloten met een test. Bij voldoende resultaat ontvangt u het Certificaat Zelfdoseren en ondertekent u de Verklaring Zelfdoseren.

 

Aanmelden

Voor de cursus zelfmeten kunt u zich hier aanmelden.

Voor de cursus zelfdoseren kunt u zich hier aanmelden.


Telefonisch spreekuur

Bij de Trombosedienst Delft is een telefonisch spreekuur ingesteld voor de zelfmetende en/of zelfdoserende patiënten. Iedere werkdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur is de Trombosedienst te bereiken op telefoonnummer 015 - 820 02 92.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor:

 • het maken van een afspraak voor het ophalen van strips en/of naaldjes, indien u deze tussen de controleafspraken extra nodig heeft;
 • verzetten van controleafspraken;
 • vragen over het doseeradvies;
 • problemen met de Coaguchek of met de strips;
 • doorgeven van vakanties;
 • alle andere vragen en problemen voor het zelfmeten, die niet dringend zijn.

Contact

Stichting Trombosedienst Delft en omstreken
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (015) 213 14 44 Fax. (015) 215 96 08