Zelfmeting en zelfdosering

Zelfmeten

Als u langdurig antistollingsmiddelen moet gebruiken, bieden wij u de mogelijkheid om zelf uw INR te meten. U krijgt dan een zelfmeetapparaat in bruikleen, waarmee u dan regelmatig zelf uw INR kunt meten via een vingerprik.

 

Handling4klein

 

U kunt hier een filmpje bekijken over zelfmeten.

 

CoaguChek en druppel2

De handelingen zijn kort samengevat:

  • U brengt een zogenaamde teststrip in het zelfmeetapparaat aan.
  • U prikt zich met een speciaal hiervoor ontworpen prikkertje in de top van de vinger.
  • U brengt een druppeltje bloed aan op de teststrip.
  • Na enige tijd, ca 30 seconden, geeft het zelfmeetapparaat de INR-waarde in een schermpje weer.
  • Deze INR-waarde legt u vast in een papieren logboekje en geeft u door aan de trombosedienst (bij voorkeur online, evt. per telefoon)

 

Zelfmeetcursus

Voor het gebruik van het apparaat en het verrichten van de vingerprik, dient u een cursus te volgen in ons trainingscentrum. Deze cursus bestaat uit:

1e afspraak: instructie (ongeveer 1 uur) waarin u uitleg en instructie krijgt over de vingerprik en het apparaat. U krijgt na de instructie het apparaat in bruikleen.

De gebruiksaanwijzing voor dit apparaat vindt u hier: Gebruiksaanwijzing Coaguchek XS 

 

Daarna gaat u gedurende de 1ste week dagelijks zelf een INR-meting doen, om de kunst onder de knie te krijgen.

 

2e afspraak: controle na 1 week, waarin meegekeken wordt of de vingerprik goed lukt, en vragen gesteld kunnen worden.

 

Daarna volgt een periode van 1 maand waarin u wekelijks uw INR prikt en doorgeeft. Na 1 maand wordt de frequentie 21 dagen.

 

3e afspraak: controle (3 maanden na start) om te kijken en te bespreken of alles naar wens verloopt.  De driemaandse periode wordt, bij het succesvol doorlopen hiervan, afgesloten met de uitreiking van een certificaat.

 

Vervolgens brengt u iedere 6 maanden een controlebezoek aan de Trombosedienst. Bij langdurig gebruik wordt dit vaak later een jaarlijkse controle. Dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de stollingsuitslagen te kunnen blijven garanderen.

 

Vergoeding

Voor de training voor het zelfmeten zijn eenmalige kosten verschuldigd. Het tarief voor de begeleiding wordt per kwartaal in rekening gebracht.

De Trombosedienst Delft heeft per verzekeraar aparte afspraken over de hoogte van deze tarieven. U kunt bij onze financieel medewerker navragen wat de afspraken zijn met uw verzekeraar.

De tarieven worden jaarlijks aangepast.
De kosten verbonden aan het zelfmeten door de patiënt worden door alle zorgverzekeraars vergoed. Bij aanvullende vragen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.


Zelfdoseren

Zelfdoseren maakt uw vrijheid en zelfstandigheid nog groter. Alleen indien u dit zelf wenst, kunnen wij u het zelfdoseren leren. De lessen zelfdoseren worden afgesloten met een test. Bij voldoende resultaat ontvangt u het Certificaat Zelfdoseren en ondertekent u de Verklaring Zelfdoseren.

 

Aanmelden

Voor de cursus zelfmeten kunt u zich hier aanmelden.

Voor de cursus zelfdoseren kunt u zich hier aanmelden.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl