Wijziging telefoonnummer en bereikbaarheid

Onderwerp: wijziging telefoonnummer en bereikbaarheid

 

Nieuw telefoonnummer: 088 – 260 40 30

Per direct nemen wij bovenstaand nieuw telefoonnummer in gebruik. Onze oude telefoonnummers zullen de komende weken nog doorgeschakeld worden. Als u ons oude nummer in uw (digitale) adresboek hebt staan, willen we u vragen om deze te vervangen door bovenstaand nummer.

 

Zoals u weet, zijn wij sinds 2020 onderdeel van het RHMDC. Onze telefooncentrale wordt nu ook omgezet naar deze overkoepelende organisatie. Bovenstaand nieuwe telefoonnummer is alleen bestemd voor de Unit Antistolling (ook wel ‘Trombosedienst Delft’). U zult zoals u gewend bent een medewerker van de Trombosedienst aan de telefoon krijgen.

 

Zelfmeetnummer en ‘inspreken INR’ vervallen

Tot op heden hadden we een apart telefoonnummer voor zaken rondom het zelfmeten. Deze komt ook te vervallen. Omdat het zelfmeten steeds meer een onderdeel van het totale werk is geworden, kunt u uw vragen of mededelingen aan onze telefoonmedewerker via het algemene nummer stellen of doorgeven.

 

Ook de mogelijkheid om de INR-waarde in te spreken is vervallen. Hiertoe hebben we moeten besluiten, vanwege de verscherpte kwaliteitseisen. Het telefonisch doorgeven kan via bovenstaand telefoonnummer, maar graag wijzen we ook op de mogelijk om uw INR-waarde digitaal aan ons door te geven via ‘online inzage’.

 

Online inzage

Velen van u maken al gebruik van ‘online inzage’. Via een persoonlijke toegangscode toegang kunt u toegang krijgen tot ons patiëntenportaal met de mogelijkheid tot:

  • altijd kunnen inzien van het doseerschema (vanaf dezelfde dag van uw INR-bepaling)
  • doorgeven van uw INR-waarde (voor zelfmeetpatiënten)
  • direct versturen van korte berichten (zoals bv ‘afhalen stripjes’, bijzonderheden) over en weer

Voor het patiëntenportaal heeft u een e-mailadres en internet nodig. Als u toegangsgegevens voor dit portaal wilt, stuur dan een e-mail naar antistollingscentrum@reinier-mdc.nl met uw naam en geboortedatum en als onderwerp ‘online inzage’. U ontvangt dan inloggegevens en aanvullende informatie.

 

Om een indruk te krijgen hoe het patiëntenportaal werkt, is er een filmpje beschikbaar op onze website (www.trombosedienst-delft.nl , via patiënten / online inzage).

 

Bereikbaarheid en openingstijden

Met ingang van deze wijziging hebben wij onze bereikbaarheid doordeweeks en in het weekend enigszins aangepast. De actuele tijden zijn ook op onze website terug te vinden.

 

Op werkdagen:

  • Telefonisch tussen 8.00u – 12.00u en 13.30u – 16.00u.
  • Digitaal: op werkdagen streven wij ernaar om binnen 24 uur te antwoorden
  • Digitaal logboek (zie ook stukje hierboven ‘online inzage’)
  • Email(antistollingscentrum@reinier-mdc.nl), o.v.v. naam en geboortedatum

Op zaterdag: 17.30u – 18.00u, bv. voor een niet-bezorgde doseerkaart (ook telefoonnummer 088 – 260 40 30)

 

Buiten deze tijden is het advies om voor spoedgevallen (zoals bloedingen) contact op te nemen met uw (huis)arts of de huisartsenpost. Indien nodig kunnen zij contact met ons opnemen.

 

Tot slot

We verwachten en hopen dat met bovenstaande wijzigingen onze dienstverlening aan u op een goede en toekomstbestendige wijze gecontinueerd zal worden.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het nieuwe telefoonnummer 088 – 260 40 30.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl