Vergeten tabletten in te nemen

Indien u een keer vergeten bent uw medicijnen in te nemen wordt u het volgende geadviseerd: 

  • Is het nog dezelfde dag?
    • Neem uw vergeten dosering alsnog in. Ga daarna verder met het schema zoals voorgeschreven door de trombosedienst.

  • Is het al de volgende dag?
    • Sla de vergeten dosering over, houd uw gewone schema aan. Overleg op de volgende reguliere werkdag met de trombosedienst of uw vervolgdosering aangepast moet worden, of eventueel uw controledatum vervroegd moet worden.

 

Neem nooit zomaar een dubbele dosering in om een vergeten dosering in te halen.

 

Wij adviseren u om deze antistollingsmedicijnen op een vaste tijd in te nemen, bij voorkeur rond de avondmaaltijd. Het kan namelijk voorkomen dat de trombosedienst u op de dag dat u geprikt bent belt met een wijziging in uw dosering voor dezelfde dag.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30 Fax. (015) 215 96 08
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl