Van armprik naar vingerprik (Mei 2018)

Van armprik naar vingerprik

Sinds eind mei 2018 vindt in uw regio de controle ten behoeve van de Trombosezorg middels de vingerprikmethode plaats.

 

Een methode voor het bepalen van de INR-waarde is de vingerprik.

 

Met een klein prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt uw stollingswaarde bepaald, waarbij uw uitslag direct beschikbaar is. Deze methode wordt al jaren ingezet door de Trombosedienst Delft bij de groep zelfmanagementpatiënten. Binnen enkele minuten na de prik kunt u al gedoseerd worden.

 

U vindt hieronder aanvullende informatie en antwoorden op veel gestelde vragen met betrekking tot de vingerprikmethode.

 

Hoe werkt het?

Tijdens de controle, thuis of op de poli, zal de afnamemedewerker uw bloed afnemen door een vingerprik.

 

1. Voordat de medewerker een druppel bloed bij u afneemt, wordt de barcode op uw Trombosepas gescand zodat uw INR-uitslag wordt gekoppeld aan uw gegevens.

 

 

2. Vervolgens prikt de medewerker in uw vinger. 

 

 

3. De druppel bloed wordt aangebracht op een strip in het meetapparaat; de Coaguchek PRO II, het apparaat geeft een geluidsignaal als de meting succesvol is verlopen en afgerond. Uw INR-uitslag is dan direct bekend!

 

 

 

4. Tijdens dit proces zal de afnamemedewerker u vragen naar aanvullende medische informatie, zoals een geplande ingreep en/of veranderingen in uw medicatie.

 

 

Al uw gegevens en uw INR-uitslag worden verwerkt in de smartphone en verstuurd naar de Trombosedienst. De doseerarts kan daarna direct uw dosering bepalen. U kunt uw dosering dezelfde avond al online bekijken en u ontvangt de doseerkaart de volgende dag per post. 

 

Veel gestelde vragen

 

Doet de vingerprikmethode pijn?

Het doet minder pijn dan bij een bloedafname uit de arm (venapunctie).

 

Is deze methode duurder dan de 'gewone' bloedafname?

Nee, de kosten blijven hetzelfde.

 

Moet ik vaker worden geprikt?

Nee, ook hierin verandert er niets; de periodieke controle blijft hetzelfde. 

 

Gaat de vingerprikmethode ten koste van kwaliteit?

Nee, de kwaliteit blijft onveranderd. Sterker nog, door de snelle uitslag kunnen we sneller anticiperen op uw situatie.

 

Kost de vingerprik-methode meer tijd?

Nee. Uw arm hoeft niet meer ontkleed te worden en niet meer met een stuwband afgebonden te worden. 

 

In welke vinger (en van welke hand) word ik geprikt?

In principe maakt dit niet uit, maar bent u rechtshandig dan wordt u in een vinger van uw linkerhand geprikt waarbij de voorkeur uitgaat naar de middel- of ringvinger.

 

Kan ik mij voorbereiden op het bezoek van de afnamemedewerker? 
Jazeker; zorg dat u uw Trombosepas paraat heeft, de afnamemedewerker zal u naar deze pas vragen. 

 

Komen er nu nieuwe medewerkers de periodieke controle doen met de vingerprikmethode?

Nee, de huidige bezetting van afnamemedewerkers van de Trombosedienst Delft volgt een opleiding voor deze nieuwe manier van bloedafname. U blijft gewoon dezelfde gezichten zien. 

 

Waar kan ik terecht met vragen over de vingerprikmethode:  

Op deze informatiewebsite vindt u al veel informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Indien deze informatiewebsite geen antwoord geeft op uw vragen neem dan contact op met de Trombosedienst Delft. 

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl