Trombosedienst: hoe en wat

Trombosedienst: hoe en wat

Uw arts heeft u antistollingsmiddelen voorgeschreven: fenprocoumon (Marcoumar®) of acenocoumarol (SintromMitis®). Zolang u deze middelen gebruikt, blijft een regelmatige controle van uw bloed noodzakelijk. Deze controle wordt verzorgd door de trombosedienst of laboratoriummedewerker, en vindt plaats bij een prikpost bij u in de buurt. Soms vindt ook bloedafname thuis plaats. Het afnemen van bloed “aan huis” zal alléén kunnen plaatsvinden als hier medisch aanwijsbare redenen voor zijn. Indien u langdurig deze antistollingsmiddelen moet gebruiken, kan deze controle onder bepaalde voorwaarden ook door u zelf worden gedaan (zie Zelfmeting en Zelfdosering).

 

U wordt geprikt omdat de arts van uw trombosedienst de mate van het antistollende effect in uw bloed wil weten. Hiervoor wordt de INR-waarde in het bloed gemeten. Aan de hand van de uitslag wordt vastgesteld hoeveel tabletten u de komende tijd in moet nemen. Dit kunt u terugvinden in de doseringskalender, waarop per dag precies staat vermeld hoeveel tabletten u de komende periode moet innemen en wanneer u weer gecontroleerd moet worden. Deze doseringskalender ontvangt u de volgende dag na het prikken per post thuis, of kunt u online inzien. De dosering van het antistollingsmiddel is individueel; uw dosering kan dus verschillen met die van andere trombosedienstpatiënten.

 

Mocht u verhinderd zijn op de afgesproken controledatum, verzoeken wij u dit tevoren aan ons te melden. Dan kunnen we meedenken naar een goed alternatief, zodat uw antistollingsbehandeling veilig verloopt en we onze planning goed af kunnen stemmen.

 

Houd uw trombosedienst op de hoogte van belangrijke veranderingen in uw gezondheid of medicatiegebruik. Dit kan namelijk effect hebben op de werking van de antistolling, waardoor het aantal tabletten aangepast moet worden of een eerdere bloedcontrole nodig is. Zie hiervoor ‘Bijzonderheden (gezondheid) melden'

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl