Organisatie

Bij de Trombosedienst Delft zijn 39 personen werkzaam en er rijden 9 Trombosedienst-auto's rond.

 

De dagelijkse eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en werking van de Trombosedienst Delft e.o. ligt bij de directeur.

De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de medisch leider van de Trombosedienst Delft e.o.

De verantwoording voor de praktische zaken is gedelegeerd aan de teamleiders.

De verantwoordelijkheid voor het correct afnemen en vervoeren van materiaal ligt bij de medewerker prikdienst.


Managementteam

 

Directeur: Mw. Drs. M. Addicks
Directeur: Mw. L.G. Buth
Medisch leider: Mw. E. Kragten-van Rooijen
Teamleider:

Mw. B.W. Zandvliet-Smit

Teamleider: Mw. H.G. Mesman-Molenaar
Kwaliteitsfunctionaris: Mw. Drs. M. Addicks (a.i.)

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

 

Voorzitter: Mr. Th.J.H. Dröge
Penningmeester: G.H.J. Rosier
Lid: E.G.M. Stassen
Lid: Mw. J.A. Bong
   
   

 

Contact

Stichting Trombosedienst Delft en omstreken
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (015) 213 14 44 Fax. (015) 215 96 08