Optimale intensiteit van antistolling

Streefwaarden cumarinebehandeling

Na ampel beraad wordt vanuit de Federatie van Nederlandse Trombosediensten thans twee niveaus met betrekking tot antistollingsbehandeling voorgesteld ten behoeve van trombosedienstpatiënten, te weten een 1e intensiteitsgroep en een 2e intensiteitsgroep.
 
Beide groepen kennen een optimale streefwaarde, ook wel target-waarde genoemd, en een gebied aan weerszijde van deze waarde, ook wel streefgebied genoemd.
 
1e INTENSITEITSGROEP
  
optimale streefwaarde 2.7 INR
streefgebied 2.0 - 3.0 INR
 

indicaties:

 • atriumfibrilleren
 • primaire en secundaire preventie diep veneuze trombo-embolie
 • primaire preventie veneuze trombo-embolie bij orthopedische patiënten in een poliklinische setting
 • recidiverende veneuze trombo-embolie optredend in een periode zonder antistollingsbehandeling
 • cerebrovasculaire insufficiëntie

 
2e INTENSITEITSGROEP
 
optimale streefwaarde 3.0 INR
streefgebied 2.5 - 3.5 INR


indicaties:

 • primaire en secundaire preventie arteriële trombo-embolie
 • recidiverende veneuze trombo-embolie optredend onder antistollingsbehandeling (waarbij ingesteld werd bij het 1e intensiteitsniveau)
 • weefselhartklep
 • mechanische kunstklepprothese
 • veneuze trombo-embolie bij anti-fosfolipiden syndroom (lupus anticoagulans)
   

Binnen dit kader is ook de rangordetabel aangepast. Nogmaals wordt uitdrukkelijk vermeld dat de indicatie “cerebro-vasculaire insufficiëntie” naar de 1e intensiteitsgroep is verschoven en wel op plaats 11 op grond van de resultaten van de SPIRIT-studie.

Contact

Stichting Trombosedienst Delft en omstreken
Mercuriusweg 1
2624 BC Delft
Tel. (015) 213 14 44
Fax. (015) 215 96 08
KvK nummer 41145089

 

Uitsluitend voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is de trombosedienst-medewerker voor patiënten dagelijks tussen 17.00 - 18.00 uur bereikbaar via 06 53 70 70 37.

 

Voor artsen en apothekers is de trombosedienst-arts telefonisch bereikbaar:

tijdens kantooruren via 06 10 14 24 38.

buiten kantooruren via 06 23 91 07 34.

 

Prikpunten

Laatst bijgewerkt op 20-4-2018