Nieuws

Van armprik naar vingerprik

Sinds eind mei 2018 vindt in uw regio de controle ten behoeve van de Trombosezorg middels de vingerprikmethode plaats.

 

Een methode voor het bepalen van de INR-waarde is de vingerprik.

 

Met een klein prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt uw stollingswaarde bepaald, waarbij uw uitslag direct beschikbaar is. Deze methode wordt al jaren ingezet door de Trombosedienst Delft bij de groep zelfmanagementpatiënten. Binnen enkele minuten na de prik kunt u al gedoseerd worden.

 

U vindt hieronder aanvullende informatie en antwoorden op veel gestelde vragen met betrekking tot de vingerprikmethode.

 

Hoe werkt het?

Tijdens de controle, thuis of op de poli, zal de afnamemedewerker uw bloed afnemen door een vingerprik.

 

1. Voordat de medewerker een druppel bloed bij u afneemt, wordt de barcode op uw Trombosepas gescand zodat uw INR-uitslag wordt gekoppeld aan uw gegevens.

 

 

2. Vervolgens prikt de medewerker in uw vinger. 

 

 

3. De druppel bloed wordt aangebracht op een strip in het meetapparaat; de Coaguchek PRO II, het apparaat geeft een geluidsignaal als de meting succesvol is verlopen en afgerond. Uw INR-uitslag is dan direct bekend!

 

 

 

4. Tijdens dit proces zal de afnamemedewerker u vragen naar aanvullende medische informatie, zoals een geplande ingreep en/of veranderingen in uw medicatie.

 

 

Al uw gegevens en uw INR-uitslag worden verwerkt in de smartphone en verstuurd naar de Trombosedienst. De doseerarts kan daarna direct uw dosering bepalen. U kunt uw dosering dezelfde avond al online bekijken en u ontvangt de doseerkaart de volgende dag per post. 

 

Veel gestelde vragen

 

Doet de vingerprikmethode pijn?

Het doet minder pijn dan bij een bloedafname uit de arm (venapunctie).

 

Is deze methode duurder dan de 'gewone' bloedafname?

Nee, de kosten blijven hetzelfde.

 

Moet ik vaker worden geprikt?

Nee, ook hierin verandert er niets; de periodieke controle blijft hetzelfde. 

 

Gaat de vingerprikmethode ten koste van kwaliteit?

Nee, de kwaliteit blijft onveranderd. Sterker nog, door de snelle uitslag kunnen we sneller anticiperen op uw situatie.

 

Kost de vingerprik-methode meer tijd?

Nee. Uw arm hoeft niet meer ontkleed te worden en niet meer met een stuwband afgebonden te worden. 

 

In welke vinger (en van welke hand) word ik geprikt?

In principe maakt dit niet uit, maar bent u rechtshandig dan wordt u in een vinger van uw linkerhand geprikt waarbij de voorkeur uitgaat naar de middel- of ringvinger.

 

Kan ik mij voorbereiden op het bezoek van de afnamemedewerker? 
Jazeker; zorg dat u uw Trombosepas paraat heeft, de afnamemedewerker zal u naar deze pas vragen. 

 

Komen er nu nieuwe medewerkers de periodieke controle doen met de vingerprikmethode?

Nee, de huidige bezetting van afnamemedewerkers van de Trombosedienst Delft volgt een opleiding voor deze nieuwe manier van bloedafname. U blijft gewoon dezelfde gezichten zien. 

 

Waar kan ik terecht met vragen over de vingerprikmethode:  

Op deze informatiewebsite vindt u al veel informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Indien deze informatiewebsite geen antwoord geeft op uw vragen neem dan contact op met de Trombosedienst Delft. 

 

 

Wilt u ook van de mogelijkheid gebruik maken om uw doseerkaart online in te zien?

Een groot deel van onze patiënten maakt hier al gebruik van. Hierdoor kunt u sneller, namelijk al op de dag van de controle, uw dosering raadplegen en hoeft u niet meer te wachten op uw doseerkaart.

Wilt u uw account activeren? Stuur een e-mail aan patienten@trombosedienst-delft.nl met uw naam en geboortedatum en de tekst "doseerkaart online inzien". U ontvangt dan een e-mail met aanvullende informatie en uw inloggegevens.

 

 

Persbericht (december 2015)

Klik hier om het Persbericht over de ISO accreditatie per 25 november 2015 te lezen.

 

Nieuwsbrief december 2015

In januari 2016 wordt onze Nieuwsbrief aan alle patiënten verstuurd.

Klik hier om deze Nieuwsbrief te downloaden.

 

Nieuwsbrief november 2014

In november 2014 is onze Nieuwsbrief aan alle patiënten verstuurd.

Klik hier om deze Nieuwsbrief te downloaden.

 

Wereld Trombose Dag

De allereerste editie van Wereld Trombose Dag vindt plaats op maandag 13 oktober 2014.

De Trombosestichting Nederland omarmt dit initiatief van de International Society on Thrombosis and Haemostasis.

Klik hier voor de special "Trombose", die maandag 6 oktober als bijlage bij een landelijk dagblad verscheen.

 

 

Financiering

Vanaf 1 januari 2014 worden alle trombosediensten in Nederland op een andere manier gefinancierd.

De belangrijkste reden hiervoor is het vergroten van de doelmatigheid met beheersing van de kosten als gevolg.

Een andere reden is om de tarieven voor de reguliere bloedafname en de tarieven voor het zelfmanagement meer met elkaar in evenwicht te brengen.

De Trombosedienst Delft voert onderhandelingen met de zes grote zorgverzekeraars over de prijs (tarief) en het volume (het aantal) van de verschillende behandelingen (prestaties).

Dit betekent dat eenzelfde behandeling bij de verschillende verzekeraars een andere prijs kan hebben.

 

Aan reguliere patiënten worden de volgende tariefcodes gedeclareerd:

  • 079991 Ordertarief (per keer bloedafname)

  • 070706 PT-bepaling

  • 079995 INR-tarief (dit betekent: advies antistollingsbehandeling)

  • 079992 Huisbezoek

 

Aan zelfmanagement-patiënten kunnen de volgende tariefcodes gedeclareerd worden:

  • 190252 Training Zelfmanagement (eenmalig)

  • 190253 Begeleiding / controle Zelfmanagement (per kwartaal)

  • 190257 Begeleiding / controle Zelfmanagement (excl kosten apparatuur, incl andere hulpmiddelen) (per kwartaal)

  • 190259 Near Patient Testing (per kwartaal)

 

Vergoeding nieuwe antistollingsmiddelen

Dinsdag 13 november 2012 heeft de Minister van VWS de Tweede Kamer laten weten dat zij besloten heeft twee nieuwe orale antistollingsmiddelen te vergoeden voor de indicatie atriumfibrilleren, te weten Dabigatran en Rivaroxaban.

Klik hier voor de brief van de Minister en klik hier voor het persbericht van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

 

Open Dag 2012

Verslag van een van onze medewerkers (Sylvia Demmers):

Na een aantal weken van intensieve voorbereiding is het uiteindelijk zo ver: “6 oktober 2012 Open Dag Trombosedienst Delft e.o.”

Het was koud en nat deze ochtend. Zou iemand de moeite nemen om hierheen te komen? Twijfel alom, maar om kwart voor twaalf stonden de eerste bezoekers al te trappelen om binnen te komen. Gelukkig is dat de gehele dag zo gebleven!

In de hal werd iedereen welkom geheten en kregen alle bezoekers een programma uitgereikt. Naar aanleiding daarvan kon iedereen op eigen gelegenheid een ronde door de Trombosedienst maken, waarvan dus gretig gebruik werd gemaakt.

Op diverse punten in de route bleek het soms zo druk dat er een “wachttijd” was. Bijvoorbeeld bij het zelfmanagement onder leiding van Janine Poldervaart en haar enthousiaste collega’s.

Zo ook bij de lezingen van onze medisch leider mevrouw Van Dolder. Zij vertelde het één en ander over de nieuwe antistollingsmiddelen, waar dan ook erg veel belangstelling voor was.

Ook het laboratorium trok vele kijkers. Iedereen wilde nu wel eens met eigen ogen zien wat daar allemaal gebeurt.

Op organisatorisch gebied gaf onze directeur mevrouw Addicks diverse lezingen en ook op de administratieve afdeling kon men een kijkje nemen waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Uiteraard is ook aan de inwendige mens gedacht en werd in onze kantine koffie, thee en limonade met een koekje geserveerd door twee lieftallige dochters van collega’s.

Aan het einde van het bezoek aan de Trombosedienst kreeg men een presentje mee als aandenken en als dank voor ieders komst.

Vrijwel iedereen was erg enthousiast over dit initiatief en vond het ook heel interessant om eens te zien, wat er allemaal gebeurt, nadat het bloed is afgenomen. Velen wisten niet dat er zo’n grote organisatie achter zat.

Om vier uur ’s middags werden de deuren gesloten en kon er worden teruggezien op een fantastische dag waarbij vele bezoekers een kijkje konden nemen achter de schermen van de Trombosedienst Delft, wat zeer op prijs werd gesteld.

Met dank aan iedereen die “voor en achter” de schermen heeft meegeholpen, is deze Open Dag van de Trombosedienst Delft e.o. een grandioos succes geworden!

 

Nieuwsbrief 3 (september 2012)

In september 2012 is onze derde Nieuwsbrief aan alle patiënten verstuurd.

Klik hier om de Nieuwsbrief-3 te downloaden.

 

Zorgspecial Regio Haaglanden - maart 2012

In maart 2012 presenteerde de Trombosedienst Delft zich in de Zorgspecial regio Haaglanden.

Klik hier om het item te downloaden.


Nieuwsbrief 2 (februari 2012)

In februari 2012 is onze tweede Nieuwsbrief aan alle patiënten verstuurd.

Klik hier om de Nieuwsbrief-2 te downloaden.

 

In juni 2011 is de eerste Nieuwsbrief aan alle patiënten verstuurd.

Klik hier om de Nieuwsbrief-1 te downloaden.


Doseerbrief online

Vanaf eind juni 2011 kunt u via de button Doseerbrief Online aan de rechterzijde van deze website uw doseerbrief inzien. De doseerbrief roept u op door de button aan te klikken op Patiënten en uw werknummer en patiëntnummer in te voeren. Beide nummers vindt u op uw doseerbrief. Op de dag dat u geprikt bent, staat de brief om ca. 17.00 uur online. Alleen uzelf kunt de brief inzien via deze beveiligde ingang.


Patiënttevredenheidsonderzoek 2010

In 2010 deed de Trombosedienst Delft mee aan een landelijk patiënttevredenheidsonderzoek onder trombosedienst-patiënten. 

U kunt hier de resultaten lezen.

Contact

Stichting Trombosedienst Delft en omstreken
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (015) 213 14 44 Fax. (015) 215 96 08
 KvK nummer 41145089

 

Openingstijden maandag t/m vrijdag 
Van 8.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur.

 

Voor zorgverleners:

Voor zorgverleners is de arts tijdens kantooruren bereikbaar op 06 10 14 24 38.

==========================================

Buiten deze openingstijden is de Trombosedienst bereikbaar:

 

Voor patiënten:

Uitsluitend voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is TDD dagelijks tussen 17.30 - 18.00 uur bereikbaar op 06 53 70 70 37.

Voor zorgverleners:

Voor zorgverleners is de arts telefonisch buiten kantooruren bereikbaar op 06 23 91 07 34.

 

Prikpunten

Laatst bijgewerkt op 17-1-2019