Klachtenreglement

De Trombosedienst Delft e.o. heeft een klachtenprocedure. Het doel van deze procedure is om klachten, fouten, afwijkingen, near-accidenten en ongevallen te behandelen en de aanvragers, patiënten of medewerkers te informeren. Anderzijds moeten via deze procedure de nodige gegevens verzameld kunnen worden om binnen de organisatie geconstateerde incidenten en structurele problemen op te lossen of te verbeteren. Deze processen worden via een vastomlijnde manier van werken doorlopen.

 

De Trombosedienst Delft e.o. streeft naar de best mogelijke dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat patiënten of aanvragers met vragen, klachten, op- of  aanmerkingen komen. In eerste instantie worden deze mensen geadviseerd om contact op te nemen met de hoofdvestiging waar zij hun klacht kunnen deponeren. 

Voor patiënten bestaat tevens de mogelijkheid zich te wenden tot De Geschillencommissie Zorg Algemeen, waar de Trombosedienst Delft zich bij aangesloten heeft.

Contact

Stichting Trombosedienst Delft en omstreken
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (015) 213 14 44 Fax. (015) 215 96 08
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl