Klachtenreglement

De Trombosedienst Delft e.o. heeft een klachtenprocedure. Deze heeft als doel in te gaan op klachten en FONA (Faults Or Near Accidents) -meldingen en daardoor de aanvragers, patiënten of medewerkers die een specifieke melding hebben, tevreden te stellen. Anderzijds moeten via deze procedure de nodige gegevens verzameld kunnen worden om binnen de organisatie geconstateerde structurele problemen op te lossen of te verbeteren.

 

De Trombosedienst Delft e.o. streeft naar de best mogelijke dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat patiënten of aanvragers met vragen, klachten, op- of  aanmerkingen komen. In eerste instantie worden deze mensen geadviseerd om contact op te nemen met de hoofdvestiging waar zij hun klacht kunnen deponeren. 

Voor patiënten bestaat tevens de mogelijkheid zich te wenden tot De Geschillencommissie Zorg Algemeen, waar de Trombosedienst Delft zich bij aangesloten heeft.

Contact

Stichting Trombosedienst Delft en omstreken
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (015) 213 14 44 Fax. (015) 215 96 08