INR en streefgebieden

Voor het meten van de stolbaarheid van het bloed bij gebruik van Fenprocoumon en Acenocoumarol wordt de INR-waarde gebruikt. Van nature ligt de INR-waarde  rond de 1. Wanneer u Fenprocoumon of Acenocoumarol gaat slikken, zal uw INR hoger worden.

 

 • Hoe hoger de INR, hoe langer het duurt voor uw bloed stolt

 • Hoe lager de INR, hoe sneller uw bloed stolt

 

De INR moet dus niet te laag zijn (want dan is er teveel kans op trombose) en niet te hoog (want dat geeft meer kans op bloedingen). Uw INR moet het liefst in een bepaalde marge zijn, waarbinnen zowel de kans op een trombose als de kans op een bloeding zo klein mogelijk is. Dit wordt de ´therapeutische range´ of ´streefgebied´ genoemd. Uw behandelend arts stelt deze range vast, en deze is afhankelijk van de reden waarom u antistolling voorgeschreven gekregen heeft (de indicatie).

De meest gebruikte streefgebieden zijn:

                1ste streefgebied      INR tussen 2.0 - 3.0

                2e streefgebied        INR tussen 2.5 - 3.5

In uitzonderingsgevallen kan uw behandelend arts een afwijkend streefgebied adviseren, al dan niet tijdelijk.

Het streefgebied dat voor u van toepassing is, staat op uw doseerbrief vermeld.

 

INR-schommelingen

Uw INR kan schommelen. Soms is hier geen oorzaak voor te vinden, soms wel.

Bekende oorzaken hiervoor zijn:

 • Effecten van andere medicijnen (zowel bij het starten als bij het stoppen)

 • Het niet goed volgens voorschrift innemen van uw medicijnen

Tip: neem de tabletten op een vast tijdstip in, bij voorkeur bij het avondeten.

Mocht de INR die dag afwijkend zijn, kan de dosering diezelfde dag nog aangepast worden

 • Aandoeningen als diarree, koorts, overgeven en uitdroging

 • Andere ziekten, zoals lever- of schildklierziekten, kanker of nieraandoeningen

 • Voeding. Advies: eet gevarieerd

 • Multivitaminen: vitamine K-inname heeft effect op de INR; graag overleg tevoren

 • Stress

 • Verandering van leefomstandigheden

 • Sterk wisselende lichaamsbeweging

 • Grote veranderingen van gewicht, sommige vermageringsdiëten (met name vet-arm)

 • Alcohol

 • Vakantie

 • Werkingsduur van antistolling: Acenocoumarol is een kortwerkend middel, wat soms meer schommelingen geeft dan Fenprocoumon (een langwerkend middel)
 • Erfelijke aanleg

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl