Ingrepen melden

Downloaden ingrepenformulier (printen, invullen, e-mailen)

 

Ingrepen en onderzoeken (door specialist of huisarts)

Bij een geplande ingreep is het van belang dat de trombosedienst hierover tijdig ingelicht wordt middels het ingrepenformulier, zodat de antistolling rondom de ingreep op het gewenste niveau is.

Ook wanneer de antistolling binnen het streefgebied mag blijven, is het nodig om dit aan ons door te geven, zodat wij kunnen zorgen voor een actuele INR (max 72 uur voor ingreep).

Regionaal (oa Delft, Leiden, Den Haag en Zoetermeer) zijn standaard afspraken gemaakt hoe de antistolling te stoppen per soort bloedingsrisico. De instructie hierover wordt door de trombosedienst gegeven. Indien u aangeeft dat er bridging middels LMWH nodig is, verzorgen wij het recept en de instructies.

 

Tandartsen

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl