Het recht op privacy

In verband met uw behandeling worden er bij de trombosedienst medische en administratieve gegevens van u vastgelegd. Alleen de behandelend arts en de medewerkers van de trombosedienst hebben recht op inzage. Uiteraard geldt voor hen de geheimhoudingsplicht. De trombosedienst gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Dat is overigens bij wet geregeld. Bovendien heeft de Trombosedienst Delft een eigen privacy-reglement. Als u dat wilt kunt u dit bij de leiding van de dienst inzien. Na elke controle krijgt u de doseringskalender toegestuurd.

Bij calamiteiten, zoals het optreden van bloedingen, zal uw trombosedienst contact opnemen met uw huisarts/specialist met als doel te achterhalen of de calamiteit verband houdt met het gebruik van orale antistolling en om welke calamiteit het gaat. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de arts van uw trombosedienst.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30 Fax. (015) 215 96 08
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl