Ecolofon

Copyright

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch dan wel anderszins, hetzij door verwijzingen vanuit andere sites.

Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Stichting Trombosedienst Delft e.o. nodig.

 

Disclaimer

De Stichting Trombosedienst Delft e.o.  neemt grote zorgvuldigheid in acht voor wat betreft de inhoud en de uitvoering van de tekst, beelden en voorlichting die geplaatst worden op de website. Desondanks kan de Stichting Trombosedienst Delft e.o. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze website en de website waar naar verwezen wordt. De informatie op de website is van algemene aard en is niet bedoeld voor medische diagnose en behandeling. Voor persoonlijke en medische vragen die u te allen tijde uw behandelend arts te raadplegen.

 

Privacy

De Stichting Trombosedienst Delft e.o. besteedt veel aandacht aan een zodanige verwerking van uw persoonsgegevens dat uw privacy wordt gewaarborgd. Overigens vraagt de Stichting Trombosedienst Delft e.o. alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Contact

Stichting Trombosedienst Delft en omstreken
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (015) 213 14 44 Fax. (015) 215 96 08
 KvK nummer 41145089

 

Openingstijden maandag t/m vrijdag 
Van 8.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur.

 

Voor zorgverleners:

Voor zorgverleners is de arts tijdens kantooruren bereikbaar op 06 10 14 24 38.

==========================================

Buiten deze openingstijden is de Trombosedienst bereikbaar:

 

Voor patiënten:

Uitsluitend voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is TDD dagelijks tussen 17.30 - 18.00 uur bereikbaar op 06 53 70 70 37.

Voor zorgverleners:

Voor zorgverleners is de arts telefonisch buiten kantooruren bereikbaar op 06 23 91 07 34.

 

Prikpunten

Laatst bijgewerkt op 17-12-2018