Ecolofon

Copyright

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch dan wel anderszins, hetzij door verwijzingen vanuit andere sites.

Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Stichting Trombosedienst Delft e.o. nodig.

 

Disclaimer

De Stichting Trombosedienst Delft e.o.  neemt grote zorgvuldigheid in acht voor wat betreft de inhoud en de uitvoering van de tekst, beelden en voorlichting die geplaatst worden op de website. Desondanks kan de Stichting Trombosedienst Delft e.o. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze website en de website waar naar verwezen wordt. De informatie op de website is van algemene aard en is niet bedoeld voor medische diagnose en behandeling. Voor persoonlijke en medische vragen die u te allen tijde uw behandelend arts te raadplegen.

 

Privacy

De Stichting Trombosedienst Delft e.o. besteedt veel aandacht aan een zodanige verwerking van uw persoonsgegevens dat uw privacy wordt gewaarborgd. Overigens vraagt de Stichting Trombosedienst Delft e.o. alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl