Cliëntenraad Trombosediensten

Waarom een Cliëntenraad Trombosediensten?

Dagelijks maken duizenden mensen in heel Nederland gebruik van trombosediensten. Voor de Trombosedienst Delft is het van belang dat door cliënten wordt meegedacht over de kwaliteit van de dienstverlening. Een aantal zelfstandige trombosediensten (waaronder de Trombosedienst Delft) heeft hiervoor een Cliëntenraad TromboseDiensten (CTD) opgericht (http://www.clientenraad-trombosediensten.nl/homepage).

In een cliëntenraad krijgen cliënten de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan. Met de komst van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, die in 1996 in werking trad, dienen zorginstellingen een cliëntenraad in te stellen.


Wat doet de CTD?

De cliëntenraad:

  • behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de trombosedienst. Met name wordt er gelet op de kwaliteitsaspecten zoals deze worden beleefd door de cliënten;
  • kan gevraagd en ongevraagd opvattingen kenbaar maken middels een gestructureerd overleg;
  • krijgt alle informatie van de trombosediensten die nodig is om haar taak te kunnen uitoefenen;
  • komt meerdere malen per jaar bijeen. 


Wie hebben zitting in de CTD?

De raad vertegenwoordigt de belangen van de cliënten; het gaat steeds om het 'vertalen' van beleidsbeslissingen naar het 'cliëntenperspectief'. Dat is tenslotte het uigangspunt van het werk en de bijdrage die een cliëntenraad kan leveren aan de kwaliteit van de trombosediensten. Ervaringsdeskundigheid is dus van essentieel belang. Cliënten van trombosediensten kunnen een onmisbare inbreng hebben.

 

In de cliëntenraad neemt naast een aantal cliënten ook een vertegenwoordiger van de patiëntenorganisaties van hart- en vaatpatiënten deel. De leden van de raad hebben zitting op persoonlijke titel.

 

Om goed geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen in de trombosediensten wordt de raad ondersteund door een aantal medici c.q. bestuursleden van diverse trombosediensten.


Waar houdt de CTD zich ondermeer mee bezig?

De cliëntenraad:


Advies

De voorzitter van de CTD brengt de adviezen van de CTD uit aan de deelnemende trombosediensten.


Suggesties ter verbetering van de zorg c.q. van de dienstverlening

Heeft u suggesties ter algemene verbetering van de zorg en/of ter algemene verbetering van de dienstverlening door de trombosediensten, dan kunt u uw suggesties op schrift inleveren bij de Trombosedienst Delft. Zij dienen de suggesties éénmaal per vier maanden in bij de CTD.

Contact

Stichting Trombosedienst Delft en omstreken
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (015) 213 14 44 Fax. (015) 215 96 08
 KvK nummer 41145089

 

Openingstijden maandag t/m vrijdag 
Van 8.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur.

 

Voor zorgverleners:

Voor zorgverleners is de arts tijdens kantooruren bereikbaar op 06 10 14 24 38.

==========================================

Buiten deze openingstijden is de Trombosedienst bereikbaar:

 

Voor patiënten:

Uitsluitend voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is TDD dagelijks tussen 17.30 - 18.00 uur bereikbaar op 06 53 70 70 37.

Voor zorgverleners:

Voor zorgverleners is de arts telefonisch buiten kantooruren bereikbaar op 06 23 91 07 34.

 

Prikpunten

Laatst bijgewerkt op 17-1-2019