Basisinformatie VKA

De kunst van het doseren

De FNT heeft een landelijke richtlijn (De kunst van het doseren) voor het doseren van vitamine K-antagonisten. Deze bevat veel achtergrondinformatie over VKA en diverse richtlijnen.

 

Optimale intensiteit cumarinebehandeling

De therapeutische range is niet voor iedere indicatie hetzelfde, en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de FNT worden twee niveaus voor antistollingsbehandeling met cumarinen gehanteerd.

  optimale streefwaarde streefgebied
1e INTENSITEITSGROEP 2.7 2.0-3.0
2e INTENSITEITSGROEP 3.0 2.5-3.5

In de indicatietabel van de FNT (zie blz. 37-39 en ook op de achterzijde van het aanmeldformulier) staan de diverse indicaties en bijbehorende intensiteitsgroepen vermeld.

 

Interacterende medicijnen

Cumarinegebruik (en dus de INR) kan sterk verstoord worden door het gebruik van andere medicijnen.

In de interactietabel van de FNT zijn alle medicijnen opgenomen, waarvan een interactie met cumarine (VKA) bekend is of vermoed wordt. De voorschrijvend arts vindt hier, als er sprake kan zijn van een interactie, informatie over de te nemen actie.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl