Antistolling en Trombose

Start behandeling: informatieboekjes

Bij de start van de antistollingsbehandeling krijgt u een gesprek met een van onze medewerkers, en krijgt u onder andere:

 

 

In bovenstaande informatieboekjes, en op www.trombosestichting.nl, vindt u veel informatie. Hieronder en hiernaast vindt u een paar hoofdonderwerpen kort aangestipt.

 

Trombose, wat is dat?

Bij een verwonding, bijvoorbeeld bij een snijwond, gaat een bloedvat kapot. Wij grijpen naar een pleister. Bloedstolling is de beste pleister. Eén die een mens van nature dagelijks op zak heeft. Dankzij bloedstolling worden gaatjes in onze bloedvaten gedicht. Kortom, bloedstolling is van levensbelang. Maar de stolling kan ook “overdreven” worden. Er wordt dan een bloedprop gevormd op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats. Zo’n prop kan zo groot worden, dat het een bloedvat volledig afsluit. We spreken dan van een trombose.

 

Als het bloed niet meer komt waar het komen moet, betekent dat groot alarm! Met name als het in een kransslagader van het hart (infarct), in de hersenen (beroerte), in de longen (longembolie) of benen (trombosebeen) gebeurt.
Trombose heeft verschillende oorzaken. Het kan aan de kwaliteit van het bloedvat liggen. Denkt u maar aan slagaderverkalking. Maar ook een te trage bloedsomloop kan trombose veroorzaken. Zoals tijdens langdurige bedrust, bijvoorbeeld na een operatie. Tot slot kan het bloed zelf ook de grote boosdoener zijn, als de stollingsneiging te groot is. Vaak spelen meerdere oorzaken tegelijkertijd.

 

Antistolling. Waarom?

Er zijn ziekten en omstandigheden die trombose kunnen uitlokken. Dan is het zaak om op tijd in te grijpen. In feite wordt uw bloed minder stolbaar gemaakt. Er zijn speciale medicijnen die dat kunnen. Bijvoorbeeld fenprocoumon (Marcoumar®) en acenocoumarol (SintromMitis®). Maar deze medicijnen brengen een bepaald risico met zich mee. Zeker als er meer van wordt ingenomen dan nodig is. Dan wordt de stolbaarheid van het bloed teveel geremd en kunnen er te makkelijk (ernstige) bloedingen ontstaan. Het is de taak van de trombosedienst u hiertegen te beschermen. Dus ervoor te zorgen dat het antistollende effect in uw bloed niet te groot is (kans op bloedingen), maar ook niet te klein (kans op trombose). Voorwaarde voor een zo goed mogelijke behandeling is dat u de adviezen van uw trombosedienst nauwkeurig opvolgt.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl