Afmelden patiënten

Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de Trombosedienst geïnformeerd wordt wanneer er sprake is van een (tijdelijke) verandering van de antistollingsbehandeling.

 

Bij tijdelijke onderbreking vanwege een ingreep of onderzoek dient het ingrepenformulier gebruikt te worden.

 

Bij definitief staken van VKA of het switchen naar een ander antistollingsmiddel dient het communicatieformulier gebruikt te worden.

Ook is het mogelijk hierop aan te geven of de Trombosedienst de switch naar een DOAC moet begeleiden (op geleide van de INR, om overdosering te voorkomen).

 

 

 

 

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl